> Νέα

21/04/2021
ΣΕΛΦ ΤΕΣΤ ΦΕΚ 1588 19/4/2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
13/03/2020
COVID-19 Οδηγίες για ταξιδιώτες
22/04/2019
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2019
14/11/2017
Το μήνυμα της νέας Διοίκησης
23/05/2017
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2017
21/10/2015
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2016
16/10/2014
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2015
14/10/2013
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2014


© Copyright 2023 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000