> Νέα

14/11/2017
Το μήνυμα της νέας Διοίκησης
Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Μετά το πέρας της  επιτυχούς ολοκλήρωσης των αρχαιρεσιών εκλογής νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου για τον Συνεταιρισμό μας , με θητεία αρχόμενη την 13/11/2017 και με λήξη την  12/11/2021 , είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού μας η οποία είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Λάμπρου
ΑΝΤIΠΡΟΔΡΟΣ Α’ Ηλίας Παπαγεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ Κωνσταντίνος Πανταζής
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλειος Μανδηλάς
ΤΑΜΙΑΣ Δημήτριος Κολυνδρίνης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Τσίγκας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλειος Τζατζάκης
ΜΕΛΟΣ Ιωάννης Μανίκας
ΜΕΛΟΣ Δημήτριος Μάμαλης


Αγαπητοί Συνάδελφοι , η παρούσα Διοίκηση θεωρεί ότι με ενότητα και ομοψυχία ανάμεσά μας ο Συνεταιρισμός θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σήμερα και στο μέλλον σε κάθε νέα πρόκληση προς όφελος πάντα των συνεταίρων μας.

Ο Πρόεδρος


Λάμπρου Ιωάννης


© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000