> Μέλη

1.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε ‘ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’ ,που  εδρεύει στην Κοζάνη.

2.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Αυτοκινητιστών Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στις Σέρρες.

3.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στη Καβάλα.

4.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στη Λάρισα.

5.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στο Αγρίνιο ,.

6.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Αυτοκινητιστών Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη .

7.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ  ΣΥΝ. Π.Ε, που  εδρεύει στην Έδεσσα.

8.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε, που  εδρεύει στη Βέροια .

9.     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Αυτοκινητιστών Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στο Κιλκίς .

10.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Υπεραστικών Αυτοκινήτων Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στην Ξάνθη .

11.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στα Τρίκαλα .

12.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε, που εδρεύει στη Κομοτηνή.

13.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στον Πολύγυρο .

14.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  εδρεύει στη Κατερίνη .

15.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Λεωφορείων Υπεραστικών & Αστικών Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  εδρεύει στη Καρδίτσα.

16.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  εδρεύει στη Κοζάνη .

17.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Υπεραστικών Λεωφορείων Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε, που εδρεύει στη Καστοριά .

18.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει  στην Δράμα .

19.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Υπεραστικών Λεωφορείων Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε, που  εδρεύει στα Καρπενήσι .

20.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε, που εδρεύει στη Λαμία.

21.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε, που  εδρεύει στο Βόλο .

22.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΚΤΕΛ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη .

23.  Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Μετόχων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε , που εδρεύει στη Κομοτηνή .

© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000