> Νέα

21/10/2015
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αγαπητοί  Συνάδελφοι

Διανύουμε μαζί άλλο ένα έτος προσπαθειών ανάπτυξης και θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων για τον Συνεταιρισμό μας , ο οποίος το 2015 έχει μπει στην τελική ευθεία πλήρους προσαρμογής στο νέο κανονιστικό πλαίσιο SOLVENCY II.

Παρόλο που η ασφαλιστική αγορά παρουσιάζει σημαντική πτώση σε έσοδα και ανάπτυξη , κυρίως λόγω των capital controls και του κλίματος αποεπένδυσης που βιώνει η χώρα, εμείς κόντρα σε κάθε πρόβλεψη συνεχίζουμε να επενδύουμε σε νέα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και να ενδυναμώνουμε την κεφαλαιακή θέση του Συνεταιρισμού.

Αναμένουμε ότι στο τέλος του 2015  τα διαθέσιμά μας κεφάλαια (αποθεματικά και ελεύθερα) και οι λοιπές επενδύσεις μας θα προσεγγίσουν τα 15.000.000€ παρότι θα έχουμε καταβάλει σε  φόρους άνω των 350.000€ ,  σε αποζημιώσεις για λογαριασμό των ασφαλισμένων μας άνω των 200.000€ και για αντασφάλιστρα  σε ομίλους του εξωτερικού 650.000€.

Παράλληλα από τον Ιούλιο έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα πρωτασφάλισης Φορτηγών Δ.Χ. με on line σύστημα ασφάλισης το οποίο μπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη για ενίσχυση των εργασιών μας στο μέλλον σε όποια χρήση Δ.Χ. επιθυμούμε.

Από 01/10/2015 προσφέρουμε στα μέλη μας την νέα υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος , η οποία διασφαλίζει την επαγγελματική διαχείριση των ζημιών και απαλλάσσει τις Διοικήσεις των μελών από το άγχος δίκαιου διακανονισμού κάθε συμβάντος.

Αντασφαλιστικά το 2015 ενισχύσαμε  την Φερεγγυότητα του Συνεταιρισμού, υπογράφοντας νέα αναλογική σύμβαση με την κορυφαία αντασφαλιστική εταιρία Swiss Re.

Επίσης ανανεώσαμε τις συμβάσεις υπερβάλουσας ζημίας για το έτος 2016  , με το panel των  αντασφαλιστών μας ,  το οποίο αποτελείται από εταιρίες με την υψηλότερη διαβάθμιση παγκοσμίως , όπως  η AMLIN Ελβετίας , QBE Βελγίου , LOYDS Αγγλίας , SCOR Γαλλίας ,που ασφαλίζουν στην Ελλάδα τις περισσότερες μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Αγαπητοί συνάδελφοι ,οι δικές σας προσπάθειες και κόποι έφτιαξαν αυτόν τον ισχυρό Δευτεροβάθμιο Συνεταιρισμό  και δεν μπορούμε να φανταστούμε καλύτερους συμπαραστάτες  από εσάς τους ίδιους , στην προσπάθειά μας να τον κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο , ακόμα πιο σύγχρονο κάθε χρόνο, με την πάγια εντολή της διοικήσεως σε όλα τα εργαζόμενα στελέχη που είναι η εξής : ‘’ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ’’

Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Λιούπας

© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000