> Νέα

23/05/2017
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Για άλλο ένα έτος ερχόμαστε μαζί να προϋπολογίσουμε τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη τον Συνεταιρισμό μας , σε ένα οικονομικό περιβάλλον που κάθε άλλο παρά θετικό είναι για την χώρα και για τον κλάδο μας ειδικότερα.

Παρόλο που η ασφαλιστική αγορά στο έτος που διανύουμε πιέστηκε με περεταίρω μειώσεις ασφαλίστρων και με μεταφορές χαρτοφυλακίων από μικρότερες σε μεγαλύτερες Εταιρίες εμείς κόντρα σε κάθε πρόβλεψη συνεχίζουμε να εμφανίζουμε ανάπτυξη και κερδοφορία και να ενδυναμώνουμε την κεφαλαιακή θέση του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός στις υποχρεώσεις ασφαλιστικής τοποθέτησης και Φερεγγυότητας , βάση κείμενης Νομοθεσίας , καλύπτεται πλήρως και βρίσκεται σε διαρκή εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Συγκεκριμένα ο δείκτης κάλυψης Solvency Ratio σε σχέση με τα απαιτούμενα κεφάλαια φερεγγυότητας του νέου κανονιστικού πλαισίου SCR ανέρχεται την 30/06/2016 στο 125% και στο 257% σε σχέση με το ελάχιστο κεφάλαιο φερεγγυότητας.

Στόχος του Συνεταιρισμού είναι ο δείκτης του SCR να ανέλθει την 31/12/2016 στο 150% κυρίως μέσω περεταίρω διασποράς των επενδύσεων του , μια που ο σημαντικότερος κίνδυνος που κρατά τον δείκτη κάτω του 150% την 30/06/2016 είναι αυτός των Capital Controls που ταλανίζει ολόκληρη την οικονομία της Χώρας.

Αντασφαλιστικά το 2016 συνεχίζουμε την συνεργασία με την κορυφαία αντασφαλιστική εταιρία Swiss Re , σύμφωνα με την οποία για κάθε αποζημίωση 1 έως 1.000.000€ μοιραζόμαστε το κόστος 50%-50%.

Επίσης για κάθε ζημία από 1.000.000€ έως 50.000.000€ το κόστος συνεχίζει να αναλαμβάνει εξολοκλήρου η ομάδα των αντασφαλιστών μας με την σύμβαση Σελίδα 1 από 2 υπερβάλλουσας ζημίας , η οποία αποτελείται από εταιρίες με την υψηλότερη διαβάθμιση παγκοσμίως , όπως η AMLIN Ελβετίας , QBE Βελγίου , LOYD’S Αγγλίας , SCOR Γαλλίας ,που ασφαλίζουν στην Ελλάδα τις περισσότερες μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Τα συνολικά μας έσοδα αναμένουμε στο τέλος του 2017 σχεδόν να διπλασιαστούν και να αγγίξουν τα 4.000.000€ , με την πρωτασφάλιση των Φορτηγών Δ.Χ. να αποφέρει τα ίδια έσοδα με την αντασφάλιση των Λεωφορείων των μελών μας.

Η κερδοφορία μας ετησίως αναμένουμε να παγιωθεί άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ γεγονός που θα συμβάλει στην ενίσχυση των δεικτών φερεγγυότητας.

Αγαπητοί συνάδελφοι , τα θετικά αποτελέσματα , όπως παρουσιάζονται στον παρόν Προϋπολογισμό , είναι καρπός των προσπαθειών σας και της εμπιστοσύνης που δείχνετε στην Διοίκηση και στα στελέχη του Συνεταιρισμού.

Εμείς ανταποδίδουμε με τον μοναδικό τρόπο που ξέρουμε μέχρι σήμερα: "ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ" και έτσι θα συνεχίσουμε έχοντας πάντα στόχο την διαρκή ενίσχυση της φερεγγυότητας του Συνεταιρισμού, την προστασία και την αύξηση των αποθεματικών του , υπηρετώντας μία και μόνη αξία :’’Εξασφάλιση της περιουσίας των Συνεταίρων μας ́ ́

Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Λιούπας

© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000