> Διοiκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Λάμπρου
ΑΝΤIΠΡΟΔΡΟΣ Α’ Ηλίας Παπαγεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ Κωνσταντίνος Πανταζής
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλειος Μανδηλάς
ΤΑΜΙΑΣ Δημήτριος Κολυνδρίνης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Τσίγκας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλειος Τζατζάκης
ΜΕΛΟΣ Ιωάννης Μανίκας
ΜΕΛΟΣ Δημήτριος Μάμαλης
© Copyright 2023 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000