> Διοiκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Λάμπρου
ΑΝΤIΠΡΟΔΡΟΣ Α’ Ηλίας Παπαγεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ Κωνσταντίνος Πανταζής
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλειος Μανδηλάς
ΤΑΜΙΑΣ Δημήτριος Κολυνδρίνης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α'
Θεμιστοκλής Γεωργιάδης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β'
Γεώργιος Τσίγκας
ΜΕΛΟΣ Δημήτριος Μάμαλης
ΜΕΛΟΣ Παναγιώτης Ανδρεάδης
ΜΕΛΟΣ Σταμάτιος Ντούμπας
ΜΕΛΟΣ Δημήτριος Παπαναγιώτου
© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000