> Δραστηριότητες

Ο Δεύτερος Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Δ.Χ. Ελλάδος και Θεσσαλίας, δραστηριοποιείται στην ασφάλιση και αντασφάλιση Αστικής Ευθύνης Λεωφορείων και φορτηγών Δ.Χ.

Με δείκτες κεφαλαιακής  επάρκειας ισχυρούς και με  σύγχρονη διοικητική, εποπτική, και αναλογιστική υποστήριξη, από το 1986 αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση στις διαρκώς αυξανόμενες ασφαλιστικές του επαγγελματία Ιδιοκτήτη Φορτηγού και Λεωφορείου Δ.Χ.

Από τον Ιούλιο  του 2015, με αντασφαλισμένο στόλο άνω των 2.100 Λεωφορείων Δ.Χ. , εισήλθε δυναμικά και στην κάλυψη της  αστικής ευθύνης των φορτηγών  Δ.Χ. σε συνεργασία με την καλύτερη δυνατή κάλυψη που προσφέρει το υψηλής αξιολόγησης πάνελ των αντασφαλιστών του.

 

ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΑΣ

Αστική Ευθύνη
  • Σωματικές Βλάβες ανά ατύχημα / ανά θύμα €1.220.000,00
  • Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα € 1.220.000,00
Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • € 6.000,00
Φροντίδα Ατυχήματος Παροχές :
  • Μετάβαση στον τόπο του ατυχήματος
  • Φωτογράφηση εμπλεκόμενων οχημάτων
  • Συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος
Πράσινη κάρτα (έκδοση κατόπιν αιτήματος)
  • Δωρεάν


Υπολογισμός κόστους ασφάλισης
© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000