> Επικοινωνία

Πληροφορίες

Γιαννιτσών 244 Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54628
(εντός υπεραστικού σταθμού των ΚΤΕΛ)
2ος όροφος
Τηλ: 2310 595 502, 2310 595 503, 2310 595 504
ΤΜΗΜΑ ΖΗΜΙΩΝ: 210 7473050
Fax: 2310 544 633
E-mail: info@2alsyn.gr
© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000