> Αιτιάσεις/ Παράπονα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να υποβάλετε μια αιτίαση ή παράπονο, κατεβάζοντας το Εντυπο αιτιάσεων ή  χρησιμοποιώντας την πιο κάτω φόρμα.

Εντυπο αιτιάσεων

Η φόρμα θα πρωτοκολληθεί από το αρμόδιο τμήμα και θα λάβει ως ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής.

© Copyright 2021 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.