> Νέα

21/04/2021
ΣΕΛΦ ΤΕΣΤ ΦΕΚ 1588 19/4/2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Κατεβάστε εδω το ΦΕΚ σε αρχείο pdf
© Copyright 2023 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000