> Νέα

22/04/2019
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2019

Αγαπητοί  Συνάδελφοι

Παρήλθε ήδη ένα έτος από την ανάληψη των καθηκόντων της Διοικήσεώς μας και στον Προϋπολογισμό του έτους 2019 που έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε σήμερα , υπάρχει έντονο το στίγμα των παρεμβάσεων , των διορθωτικών κινήσεων και γενικότερα του συνόλου των δράσεων που αναπτύξαμε για το συμφέρον του Συνεταιρισμού μας.

Σημαντικότερη ίσως αυτών είναι η σταθεροποίηση του δείκτη φερεγγυότητας από το 110% που τον παραλάβαμε τον Νοέμβρη του 2017 στα επίπεδα του 154% έως 179% που είναι στο έτος 2018 ,με τελικό στόχο να προσεγγίσει την 31/12/2018 το 185%

Αυτό  επιτεύχθηκε  με την διασπορά των επενδύσεων μας σε όλους τους τραπεζικούς φορείς της Χώρας , με την διαπραγμάτευση και προσέλκυση ικανοποιητικών επιτοκίων  , με τον εξορθολογισμό κάθε κονδυλίου εξόδων του Συνεταιρισμού και τηρώντας ταυτόχρονα έντονα  ανταποδοτική  τιμολογιακή πολιτική για τα Μέλη μας  , με την καλύτερη δυνατή χρέωση ως ετήσιο καθαρό αντασφάλιστρο αστικής ευθύνης.

Στην ανανέωση των Αντασφαλιστικών Συμβάσεων Εξωτερικού πετύχαμε μείωση ετήσιου κόστους  20% ανά Λεωφορείο και ο στόχος μας για το 2019 είναι η περεταίρω μείωση αυτού κατά 30% με το συνολικό ετήσιο όφελος του Συνεταιρισμού να υπολογίζεται στις 120.000€

Τέλος ολοκληρώσαμε  την αξιολόγηση και την επαναδιαπραγμάτευση όλων των συνεργασιών του Συνεταιρισμού ,  με άμεσο   αποτέλεσμα την απελευθέρωση πρόσθετων πόρων προς ανταπόδοση στα μέλη  του Συνεταιρισμού.

Αγαπητοί συνάδελφοι ,με την ευκαιρία  συμπληρώσεως  ενός έτους  Διοικήσεώς μας ,θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για  την  στήριξη σας και να δεσμευτούμε για την σταθερή πορεία του Συνεταιρισμού μας στον δρόμο της ανάπτυξης και των επιτυχιών.
© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000