ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

> Αρχική

Εδώ θα βρείτε μία λίστα με τις βεβαιώσεις του έτους καθώς και τις αναγγελίες ατυχημάτων του Συνεταιρισμού σας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις σελίδες “Βεβαιώσεις” και “Ατυχήματα”.


Εργαλεία

Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα βρείτε το όνομα του λογαριασμού σας και έναν σύνδεσμο Αποσύνδεση (logout) για να βγείτε απο το σύστημα.


Επεξεργασία λογαριασμού

Κάνοντας κλίκ στο όνομα του λογαριασμού σας, μεταφέρεστε στη φόρμα με τα στοιχεία του συνεταιρισμού σας.

Η φόρμα αυτή ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρωθεί για να συνδεθεί με τις παρακάτω ενέργειές σας στο σύστημα.