ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

> Ατυχήματα

Εδώ θα βρείτε μία λίστα με όλες τις αναγγελίες ατυχημάτων που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα.

 

Βιβλίο δηλωθησών & πληρωθησών αποζημιώσεων

Για να πάρετε μία εκτύπωση του βιβλίου πατήστε το κουμπι « Βιβλίο δηλωθησών & πληρωθησών αποζημιώσεων»

 

Νέα αναγγελία

Για να κάνετε μία νέα αναγγελία κάντε κλικ στο κουμπί «Νέα αναγγελία».

Στη φόρμα που ανοίγει συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία με αστεράκι (*) και όσο περισσότερα μπορείτε για να ειναι η αναγγελία πλήρης.

Η φόρμα συμπληρώνεται σε δύο βήματα.

ΒΗΜΑ 1

Α. Στην πρώτη ενότητα βλέπετε τα στοιχεία σας προσυμπληρωμένα. (Αν δεν είναι τότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο κεφάλαιο «Αρχική» και να κάνετε  «Επεξεργασία λογαριασμού» για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.)

 

Β. Στη δευτερη ενότητα καλείστε να συμπληρώσετε τα βασικά στοιχεία του ατυχήματος.

 

Γ-Δ. Στις επόμενες δύο ενότητες συμπληρώνετε τα στοιχεία του οδηγού και τα στοιχεία του οδηγού του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος.

 

Ε. Στην ενότητα αυτή το σύστημα χρειάζεται πληροφορίες για την ασφαλιστική του άλλου οχήματος.

 

ΣΤ. Τέλος συμπληρώνετε στοιχεία σχετικά με την περιγραφή του ατυχήματος, καθώς επίσης και τα ποσά πρόβλεψης και καταβολής απο σας. Αν υπάρχουν τιμολόγια μπορούν να συμπληρωθούν εδώ.

Αφού ολοκληρώσετε με το ΒΗΜΑ 1, κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση και συναίχεια» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Προσοχή: Αν δεν προχωράει σημαίνει οτι δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδιά που σημειώνονται με αστεράκι (*)


ΒΗΜΑ 2

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να προσθέσετε τους μάρτυυρες, τραυματίες, ιδιοκτήτες του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος καθώς και σχετικά αρχεία, κάνοντας κλικ στο αντίσοιχο κουμπί «Προσθήκη»

1. Εισαγωγή νέου μάρτυρα

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη μάρτυρα» μεταφέρεστε στη φόρμα (φωτο)

Συμπληρώνετε τα στοιχεία και πατάτε «Αποθήκευση».

Τώρα μπορείτε να δείτε τον μάρτυρα που περάσατε και κάνοντας κλίκ παλι στο «Προσθήκη μάρτυρα» να εισάγετε και άλλους.

2. Εισαγωγή νέου τραυματία

3. Εισαγωγή ιδιοκτήτη άλλου εμπλεκόμενου οχήματος

4. Εισαγωγή αρχείου

Με την ίδια διαδικασία προσθέτετε στοιχεία και στις υπόλοιπες ενότητες.

Μόλις ολοκληρώσετε τις προσθήκες κάνετε κλικ στο κουμπι «Συναίχεια».

 

Έντυπο αναγγελίας ατυχήματος

Εδώ μπορείτε να δείτε την συνολική εικόνα της αναγγελίας σας.

Μπορείτε είτε να επεξεργαστείτε την αναγγελία είτε να την εκτυπώσετε κάνοντας κλικ στα αντίστοιχο κουμπί

Προσοχή: Οι αναγγελίες ατυχημάτων είναι ανοιχτές για επεξεργασία μέχρι να την υποβάλλετε τελικά στον Δευτεροβάθμιο αλληλ/κό συνεταιρισμό. Έπειτα έχετε δικαίωμα μόνο εκτύπωσης. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη επεξεργασίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Δευτεροβάθμιο αλληλ/κό συνεταιρισμό.

Όλες οι αναγγελίες ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλονται.

Για να γίνει αυτό πηγαίνετε στο κάτω μέρος της οθόνης και κάντε κλικ στο κουμπί «ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ».

Προσοχή: Αν δεν σας επιτρέψει την τελική υποβολή σημαίνει ότι δεν έχετε συμπληρώσει κάποια απαραίτητα πεδία. Αυτα αναγράφονται με κόκκινα γράμματα στο πάνω μέρος της οθόνης. Πηγαίνετε να τα συμπληρώσετε και ξαναδοκιμάστε.

Εφόσον η τελική υποβολή έχει γίνει κανονικά, τότε το σύστημα σας επιστρέφει στην αρχική σελίδα των ατυχημάτων με τη νέα σας εγγραφή στον πίνακα.

Απο τη στήλη της Διαχείρισης μπορείτε να την επεξεργαστείτε ή απλά να την δείτε αν την έχετε ήδη υποβάλλει.

 

Αρχείο Ατυχημάτων

Απο την ίδια σελίδα έχετε πρόσβαση στα ατυχήματα προηγούμενων ετών.