ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

> Βεβαιώσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε μία λίστα με όλες τις βεβαιώσεις (απλή και ασφαλίσεων) του τρέχοντος χρόνου.
Απο τη στήλη “Διαχείριση” μπορείτε με κλικ στο εμφάνιση να δείτε και να εκτυπώσετε τη βεβαίωση.

Ο διαχειριστής του συστήματος (Δευτεροβάθμιος αλληλ/κός συναιτερισμός) σας δίνει το δικαίωμα εμφάνισης μιας βεβαίωσης. Αλλιώς είναι κλειδωμένη και δεν έχετε δικαίωμα εμφάνισης της.

Απο έδω έχετε επίσης πρόσβαση στις βεβαιώσεις προηγούμενων ετών αν χρειαστεί.