ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

> Υποδείγματα

Υπάρχουν διαθέσιμα υποδειγματα για τις παρακάτω αναφορές:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Για να κατεβάσετε τα υποδείγματα παρακαλώ κάντε κλικ εδώ