ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

> Λεωφορεία

Εδώ θα βρείτε μία λίστα με όλα τα λεωφoρεία που έχετε καταχωρήσει.

Εκτύπωση λίστας

Για να εκτυπώσετε τη λίστα μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Εκτύπωση λίστας»  

Προσθήκη νέου λεωφορείου

Για να εισάγετε ένα νέο λεωφορείο στο σύστημα πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» 

Προσοχή: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει με την καταχώρηση των ιδιοκτητών του προηγούμενου λεωφορείου σας για να σας αφήσει το σύστημα να καταχωρήσετε νέο.
Αλλιώς θα δείτε ενα μήνυμα στην οθόνη σας  «Δεν έχετε ολοκληρώσει την καταχώρηση όλων των ιδιοκτητών του τελευταίου λεωφορείου ή το ποσοστό τους δεν φτάνει στο 100%.Παρακαλώ κάντε σωστό έλεγχο.»
Δειτε παρακάτω στην Προσθήκη ιδιοκτητών.

Μόλις πατήσετε “Προσθήκη” μεταφέρεστε στη φόρμα “Λεωφορεία >εισαγωγή νέου”


Συμπληρώστε:
1. Αριθμό κυκλοφορίαςΠροσοχή: μετατρέψετε το πληκτρολόγιό σας σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά. Οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα τον αγνοεί.
2. Εργοστάσιο κατασκευής: Επιλέξτε απο τη λίστα
3. Τύπος/Χρήση: Επιλέξτε απο τη λίστα.

Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία, πατήστε «Αποθήκευση» για να αποθηκευτεί το λεωφορείο στο σύστημα και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η προσθήκη των Ιδιοκτητών.

 

Προσθήκη Ιδιοκτητών

Οι Ιδιοκτήτες του κάθε λεωφορείου εισάγονται ένας – ένας.

Συμπληρώστε τα πεδία κατάλληλα και πατήστε «Αποθήκευση».
Αν το ποσοστό ιδιοκτησίας που συμπληρώσατε είναι μικρότερο του 100% τότε το σύστημα σας επαναφέρει στην ίδια φόρμα για να προσθέσετε τον επόμενο συν-ιδιοκτήτη.
Αν συμπληρωθεί το 100% του ποσοστού ή προσθέσεte έναν μόνο ιδιοκτήτη με ποσοτό 100% τότε η διαδικασία τελειώνει και μεταφέρεστε στη λίστα των ιδιοκτητών του λεωφορείου.


Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε με το επόμενο λεωφορείο, οπότε ακολουθείτε τη διαδικασία απο την αρχή.

 

Επεξεργασία Λεωφορείου

Απο τη λίστα λεωφορείων μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα απο αυτά, πατώντας τη λέξη “Επεξεργασία” στην αντίστοιχη στήλη.

Κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε και πατήστε “Αποθήκευση” .

 

Εμφάνιση Ιδιοκτητών

Απο τη λίστα λεωφορείων μπορείτε να δείτε τη λίστα των ιδιοκτητών κάθε ενός χωριστά, πατώντας στη λέξη “Εμφάνιση” στη στήλη “Ιδιοκτήτες” της αντίστοιχης γραμμής.

Εδώ μπορείτε και να ελέξετε το ποσοστό Ιδιοκτησίας που έχετε καταχωρήσει συνολικά. Αν δεν έχει συμπληρωθεί το 100%, τότε μπορείτε με το κουμπι “Προσθήκη” να εισάγετε έναν νέο Ιδιοκτήτη.